Bel 06 40 25 75 99 bij een overlijden, ik sta dag en nacht voor u klaar.

Sámen werken voor een uniek
en persoonlijk afscheid

Mijn werkwijze

Uitvaartzorg & uitvaartbegeleiding

Aline de Graaf uitvaartzorg & -begeleiding verzorgt uitvaarten
in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Na een overlijden is het belangrijk dat de huisarts gebeld wordt. Bij een overlijden in het ziekenhuis of zorgcentrum hoeft u de arts niet te bellen, deze wordt door het personeel op de hoogte gesteld. De arts zal het overlijden vaststellen, vult de wettelijke formulieren in en ondertekent deze. Als uw huisarts er niet is, kunt u contact opnemen met de huisartsenpost.

Daarna mag u mij bellen, ik ben dag en nacht bereikbaar op 06 – 40 25 75 99.

Als ik niet in de gelegenheid ben om de telefoon op te nemen, bijvoorbeeld tijdens een uitvaart, dan kunt u een bericht achterlaten op de voicemail en dan bel ik u zodra de mogelijkheid er is terug. Bij langdurige afwezigheid, onder andere tijdens vakanties, is mijn telefoon doorgeschakeld naar een collega zodat u altijd te woord wordt gestaan.

Het is prettig als één en ander klaarligt, zoals:

 • kleding die de overledene na de verzorging zal dragen
 • papieren van de (huis)arts
 • ID-kaart of trouwboekje voor de officiële namen
 • polisblad van eventuele uitvaartverzekering
 • wilsbeschikking of uitvaartwensenboekje
 • eventuele tekst en foto’s, illustraties voor de rouwkaart

De laatste verzorging van de overledene zal ik als eerste met u bespreken.
Waar vindt dit plaats, doet u zelf de verzorging of iemand anders, wilt u erbij aanwezig zijn?
Het is ook mogelijk om te helpen bij het aankleden, het aanbrengen van make-up of het modelleren van het haar.
Als dit om welke reden dan ook niet mogelijk is, wordt de laatste verzorging door mijzelf gedaan met hulp van een collega uitvaartverzorger.
Als het overlijden plaats heeft gevonden in het ziekenhuis, dan wordt de verzorging meestal gedaan door het CMO.
Ook dan is het in de meeste gevallen mogelijk om hierbij aanwezig te zijn of om mee te helpen.

Opbaren kan op verschillende plaatsen. Meestal wordt er gekozen voor een opbaring thuis of een rouwcentrum. De overledene kan opgebaard worden in een bed, in een kist, of op een opbaarplank. Eventueel kan een overledene in een lijkwade opgebaard worden.

Als de verzorging en opbaring plaats hebben gevonden, richten we ons op de invulling van de dag van de uitvaart en het opstellen van de rouwkaart.
U kunt daarbij denken aan de dag, de tijd en de locatie van het afscheid.
Daarna volgt stap voor stap een verdere invulling:

 • Begraven of cremeren
 • Locatie van het afscheid
 • De rol en de eventuele eigen bijdrage van de nabestaanden, kinderen, kleinkinderen
 • Rituelen
 • Liederen
 • Live muziek
 • Predikant of een spreker
 • Rouwvervoer
 • Condoleance
 • Eventuele catering
 • Bloemen

In de dagen tot aan de uitvaart kom ik iedere dag bij u langs, voor controle van de opbaring, maar ook om de dag van het afscheid verder vorm te geven en in te vullen.

De dag van de uitvaart kan uit verschillende onderdelen bestaan; een kerkdienst, afscheidsbijeenkomst, de begrafenis of crematie en de condoleance. Hierin kunt u als nabestaande(n) persoonlijk een rol in vervullen. Ook (kleine) kinderen kunnen erbij betrokken worden. Te denken valt onder andere aan het bespelen van een instrument of zang, het lezen van een gedicht of levensverhaal, maar bijvoorbeeld ook het zelf dragen van de kist. Vaak blijkt dit niet alleen persoonlijk, mooi en waardevol te zijn, maar ook een steun voor de toekomst om verder te gaan in het leven.

Het afscheid kan plaatsvinden in een kerk, dorpshuis of aula plaatsvinden, maar mag ook op een zelfgekozen plek zoals bijvoorbeeld een restaurant, theater of het eigen woonhuis. De nabestaanden en eventuele belangstellenden kunnen daarna de overledene naar de (natuur)begraafplaats of het crematorium begeleiden.

Op de dag van de uitvaart houd ik vooral praktisch en organisatorisch de regie, waarbij ik zoveel mogelijk op de achtergrond zal zijn. Ik vind het belangrijk dat deze dag van het definitieve afscheid een warme herinnering achterlaat bij de nabestaanden.


'Verdriet is de keerzijde van liefde.'
Manu Keirse

Uitvaartkosten

Betaalbare uitvaart
Uitvaartbegeleiding in Groningen

Tarieven

Een mooie uitvaart hoeft niet altijd de duurste te zijn. Ook met een kleiner budget kan er een mooi, persoonlijk en passend afscheid zijn. De nabestaanden kunnen veel zelf doen als zij dit willen; ik help waar nodig.

Ik vind het belangrijk om u onafhankelijk te kunnen adviseren en bij te staan in de vele keuzes die er in korte tijd gedaan moeten worden. Tevens hecht ik er veel waarde aan om hierin transparant te zijn.

Voor het regelen, organiseren en uitvoeren van de uitvaart werk ik met een vast aannametarief . Onder het aannametarief vallen alle kosten die voor iedere uitvaart hetzelfde zijn. Omdat uitvaartwensen heel verschillend zijn, vallen de kosten voor de uitvaartproducten (rouwkaarten, uitvaartkist e.d.), diensten van derden, begraafplaats of crematorium niet onder het aannametarief. Deze worden 1 op 1 (zonder provisie) aan u doorberekend. Deze kosten zijn sterk afhankelijk van de keuzes die door u gemaakt worden. Ik kan u hierin onafhankelijk adviseren. Er zal een begroting worden opgesteld zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Bekijk mijn tarief

Mijn aannametarief is € 1525,-. In dit bedrag is inbegrepen:

 • De gehele begeleiding (dag & nacht)
 • Bespreken van uw wensen bij u thuis
 • Plannen en regelen van de uitvaart
 • Verzorgen van wettelijke formaliteiten
 • Dagelijkse controle van de overledene
 • Begeleiding op de dag van de uitvaart
 • Voorschotten ten behoeve van diensten van derden
 • Administratie- en telefoonkosten
 • Een nagesprek
Uitvaartbegeleiding Aline De Graaf Persoonlijke begeleiding begrafenis

Uitvaartverzekeringen en uitvaartverenigingen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking heeft een uitvaartverzekering afgesloten of is aangesloten bij een uitvaartvereniging.

Als dat ook voor u geldt, betekent het nog niet dat u verplicht bent de uitvaart uit te laten voeren door de verzekeraar of via de uitvaartvereniging. Een manier die veel door verzekeraars gebruikt wordt is door u ledenkorting/ledenvoordeel te geven.
Als u dan kiest voor een andere uitvaartondernemer die niet is aangesloten bij de verzekeraar dan verliest u deze korting. Doordat ik een kleinschalig bedrijf heb, zonder een duur kantoorpand en organisatie, met een vast tarief werk en geen opslagen/provisies bereken op geleverde uitvaartproducten en diensten van derden, valt het totale kostenplaatje vaak lager uit in vergelijking met grotere organisaties en verzekeraars.

Bovenstaande geldt ook voor de meeste uitvaartverenigingen. In het Westerkwartier zijn een aantal uitvaartverenigingen die aangeven dat zij het belangrijk vinden dat leden de vrije keuze hebben betreffende de uitvaartverzorger. De leden houden dan ook recht op hun volledige ledenkorting. Hierover kunt u meer informatie krijgen bij uw uitvaartvereniging.

Vrijblijvend en kosteloos gesprek

Als u nog alvast meer wilt weten over de zorg rondom de uitvaart, begraven en cremeren, dan is het mogelijk om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Samen met u worden de mogelijkheden besproken en op papier gezet.

Naar aanleiding van het gesprek en de uitvaartwensen ontvangt u een vrijblijvende offerte.

Afspraak maken

Visie op uitvaartzorg en uitvaartbegeleiding

Door te luisteren naar mensen, informatie te geven, ideeën aan te reiken, wil ik mensen begeleiden
bij het afscheid nemen en bij het nadenken over het leven en de dood.

Visie op unieke uitvaart

Uniek en persoonlijk

Doodgaan is evenals een geboorte en feit waar we niet aan ontkomen. Vroeg of laat komen we hiermee in aanraking, soms te vroeg…

Ik wil, samen met u bespreken, niet wat “normaal” of “gebruikelijk” is, maar samen kijken naar wat er nodig is om een afscheid te maken die past bij de persoon en bij de familie. Samen spreken over de hobby's, gewoontes, eigenaardigheden die gebruikt kunnen worden om een afscheid te maken, waarin de overledene herkend wordt.

Persoonlijk houdt voor mij ook in dat ik laagdrempelig en gemakkelijk benaderbaar ben. Niet afstandelijk in een driedeling zwart pak, maar samen spreken, bij wijze van 'aan de keukentafel', over de dood, het afscheid en de uitvaart. Vaak merk ik dat er nauwelijks gesproken wordt in relaties of families over doodgaan en de uitvaartwensen. Ik wil mensen uitdagen zelf de regie te nemen en te houden.

De uitvaartbegeleiding die ik bied omvat alle zorg voor de overledene, het regelen van de uitvaart en de financiële afwikkeling hiervan op persoonlijke wijze naar de wensen van de nabestaanden. Ik sta voor een eerlijke en transparante dienstverlening, die gericht is op kwaliteit.

Lees verder...

De dood hoort bij het leven en ik wil dit graag meer bespreekbaar maken. Te denken valt dan aan het geven van informatie en met elkaar hierover van gedachten wisselen op bijvoorbeeld scholen en bij verenigingen. Maar ook door zorgprofessionals bij te scholen en informeren over ontwikkelingen in de zorg na het overlijden en de rol van de professional. Neem hiervoor gerust vrijblijvend contact met mij op voor informatie hierover.

Ondersteuning wilsbeschikking en uitvaartwensen

Wilsbeschikking; Mijn uitvaartwensen

Voor het noteren van uitvaartwensen en praktische informatie voor de nabestaanden, heb ik een boekje ontwikkeld: “Mijn uitvaartwensen”. Hierin kunt u noteren wat uw wensen zijn met betrekking tot uw uitvaart.

Voor nabestaanden kan “Mijn uitvaartwensen” een handvat zijn om hen te helpen vorm te geven aan uw uitvaart, zoals u het wenst. Het geeft de nabestaanden vaak rust om te weten wat uw wensen zijn, maar ook waar zij praktische gegevens en informatie, zoals over verzekeringen, adressen, eigendomsbewijzen van graven kunnen vinden. Ook dit kunt u noteren in “Mijn uitvaartwensen”.

U kunt “Mijn uitvaartwensen” bewaren bij u thuis, informeer dan wel uw nabestaanden over het aanwezig zijn van dit boekje en de plaats waar zij dit kunnen vinden.

Over Aline de Graaf

Aline de Graaf profielfoto

Als uitvaartverzorger wil ik mensen die een emotionele, levensveranderende gebeurtenis meemaken, begeleiden en ondersteunen in een tijd waar nog vaak aan teruggedacht zal worden.

Bijna mijn hele leven woon ik in de gemeente Leek. Eerst in Zevenhuizen en sinds enkele jaren in Leek.

Vanaf 1995 heb ik als verpleegkundige gewerkt in diverse ziekenhuizen, waarvan de afgelopen jaren als kraamverpleegkundige in Nij Smellinghe te Drachten. Vaak heb ik bij het begin van een nieuw leven gestaan, soms samenvallend met het einde van het leven. Ook in mijn eigen leven heb ik dit van dichtbij meegemaakt.

In januari 2012 ben ik begonnen met de opleiding tot uitvaartverzorger bij Docendo in Geldermalsen, naast mijn werk als verpleegkundige. Na het afronden van de opleiding in mei 2013, heb ik verdere ervaring als waarnemend uitvaartverzorger opgedaan bij onder andere Geerts in Midwolde. In april 2015 ben ik gestart met mijn eigen uitvaartonderneming. Tevens ben ik uitvaartverzorger voor de leden van de uitvaartvereniging van Kornhorn-Noordwijk. Samen met Coby Kuiper, uitvaartverzorger uit Zevenhuizen, verzorg ik de uitvaarten voor de leden van de uitvaartvereniging van Haulerwijk-Waskemeer e.o. Wij werken ook wel samen bij een uitvaart als dit nodig is en daarnaast neemt zij waar bij mijn afwezigheid.

Ik werk vanuit een christelijke levensovertuiging. In de Bijbel wordt er meerdere keren over een mensenleven gesproken als een bloem in het veld, onder andere in Jesaja 40:6-8. De roze bloem in het logo symboliseert een aantal aspecten die voor mij, zowel persoonlijk als in mijn werk als uitvaartverzorger, van waarde zijn. De kleur roze is gekozen om de nadruk te leggen op de bloem en daarmee ook de betekenis ervan. De vijf bloemblaadjes zijn allen verschillend van vorm: ieder mens is uniek en daardoor bijzonder. Samen vormen deze blaadjes een mooi geheel. Vanuit christelijk oogpunt vind ik het belangrijk om er voor elkaar te zijn en te zorgen en als we dit bij leven doen, waarom niet bij de dood?

Aline de Graaf-Fokkema, getrouwd met Rob en moeder van vier zonen.